Quy hoạch xây dựng tỉnh ảnh hướng lớn đến sự phát triển kinh tế

[ad_1]

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đã đề ra định hướng phát triển về mặt đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn và các công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng giao thông, cấp nước, thoát nước, nghĩa trang…

Đây là hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung quyết định đến sự phát triển về kinh tế – xã hội, đô thị, công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 định hướng đến năm 2050, đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp và trở thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thế kỷ XXI, theo định hướng hiện tại, văn minh, văn hóa và hướng tới kinh tế trí thức.

Trong đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh, một trong những yếu tố quan tâm đặc biệt là đô thị và công nghiệp. Về công nghiệp, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã định hướng hình thành 16 KCN tập trung trong toàn tỉnh, với diện tích gần 6.400 ha, phân bố trên các địa bàn của các huyện, thị xã thành phố, đảm bảo định hướng phát triển tỉnh theo hướng hiện đại và công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao.

Hiện nay, 9/16 KCN đã đi vào hoạt động. Trong đó có những KCN rất thành công như VSIP, Yên Phong… Các KCN này đã và đang thu hút được những nhà đầu tư nước ngoài như Samsung (đầu tư hơn 10 tỷ USD), mang lại giá trị xuất khẩu rất lớn cho tỉnh Bắc Ninh và quốc gia.

Đóng góp rất lớn vào thành công của các KCN này là quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã xác định đặt vị trí KCN, kết nối hạ tầng không gian, đất đai, cũng như khả năng cung cấp nguồn nhân lực và các đô thị dịch vụ cho KCN đó.

Ông Nguyễn Tiến Tài nhấn mạnh: “Phát triển công nghiệp mà đặt sai vị trí KCN thì KCN đó sẽ không thu hút được đầu tư. Như vậy vai trò của quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch đô thị có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế – xã hội”.

Mới đây nhất, ngày 17/9/2018, tại Quyết định 1369/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035 tầm nhìn đến 2050. Một trong những định hướng lớn được đề cập trong quy hoạch xây dựng vùng tỉnh là mở rộng đô thị loại 1 TP Bắc Ninh để đạt tiêu chuẩn đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương và Bắc Ninh trở thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời điều chỉnh quy mô của đô thị lõi, từ phạm vi địa giới hành chính 3 huyện, thị xã, thành phố trước đây lên 5 huyện, thị xã, thành phố, với quy mô dân số dự kiến đến năm 2035 là khoảng 1,39 triệu dân, tổng diện tích khoảng 490 km2.

Ông Nguyễn Tiến Tài nhận định: “Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh lần này sẽ là tiền đề quan trọng để xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, theo hướng hiện đại, văn hóa, sinh thái, tri thức và đô thị thông minh.

[ad_2]
Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *