Nghị định 49/2022 – Điều chỉnh quy định về giá đất được trừ để tính thuế GTGT

Thuế GTGT

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), trong đó, điều chỉnh quy định về giá đất được trừ để tính thuế GTGT.

Cụ thể, khoản 1 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP quy định đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế GTGT là giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất được trừ để tính thuế GTGT.

1. Trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán

Giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).

(Hiện hành Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định giá đất được trừ để tính thuế GTGT không kể tiền sử dụng đất được miễn, giảm).

2. Trường hợp đấu giá QSDĐ thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất trúng đấu giá.

3. Trường hợp thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán

Giá đất được trừ để tính thuế GTGT là tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).

(Hiện hành, giá đất được trừ để tính thuế GTGT không bao gồm tiền thuê đất được miễn, giảm).

4. Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng QSDĐ của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng QSDĐ không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng.

Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng (nếu có).

(Hiện hành, trong trường hợp (4) thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng QSDĐ bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng (nếu có).

Cơ sở kinh doanh không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị QSDĐ được trừ không chịu thuế GTGT.

Nếu giá đất được trừ không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng thì cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng chưa tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế GTGT.)

– Trường hợp đã xác định giá đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng không bao gồm cơ sở hạ tầng.

– Trường hợp không tách được giá trị cơ sở hạ tầng tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng.

(Hiện nay, trong trường hợp không xác định được giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *