Đánh thuế căn nhà thứ 2 và một số đề xuất khác của thuế Bất động sản

Đánh thuế căn nhà thứ 2 và một số đề xuất khác của thuế Bất động sản

Nhiều nước trên thế giới đã tạo ra khoản thu lớn từ thuế bất động sản. Với thị trường bất động sản đầy triển vọng như Việt Nam, tiềm năng chính phủ thu lợi từ thuế giao dịch bất động sản là rất cao. Hiện nay chỉ có thuế đối sử dụng đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp, nhưng những khoản này không tạo nên một nguồn thu ổn định.

Chính vì vậy Bộ Tài chính đã đề xuất và nghiên cứu việc đánh thuế trên căn nhà thứ hai. Vấn đề này từng được đem ra thảo luận từ năm 2016. Tuy nhiên việc đề xuất này có được áp dụng hay không vẫn là điều chưa chắc chắn. Đây được cho là một trong những đề xuất để ngăn chặn việc đầu cơ.

Theo Bộ tài chính, các nước đang phát triển có thu nhập từ thuế bất động sản ít hơn 1,4% so với các nước phát triển. Cũng theo bộ, những người mua nhà có thể chi trả thêm khoản thuế mới do có sự gia tăng trong thu nhập cá nhân. Tầng lớp trung lưu ở Việt Nam cũng đang tăng lên đi cùng với thu nhập hộ gia đình. Năm 2016, thu nhập trung bình là 2.200 USD, tăng 800 USD từ năm 2013. Con số này dự kiến sẽ tăng lên 3.400 USD vào năm 2020.

Một sự sửa đổi nào trong cơ cấu thuế đều tạo nên nhiều quan ngại cho những người trong ngành. Bất kỳ hành động thực hiện nào cũng cần được thực hiện vào đúng thời điểm để thị trường tránh tác động trực tiếp. Một số đề xuất về thuế khác nhau ví dụ như áp dụng một mức thuế suất 0,03% đối với các loại nhà ở có giá tính thuế từ trên 500 triệu đồng, nghĩa là nhà ở có giá tính thuế từ 500 triệu đồng trở lên sẽ tính thuế trên toàn bộ giá trị của nhà ở (thuế tính cho cả giá trị 500 triệu đồng).

Đồng thời, nhà nước cũng muốn thu hút nhiều nhà đầu tư quốc tế đến các khu vực cụ thể. Dự thảo luật cũng sẽ cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng nhà đến 99 năm. Tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội môi giới bất động sản Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hà, nhận xét rằng thời hạn thuê mới này không mới. Hiện tại, người nước ngoài có thể sở hữu nhà ở trong 50 năm và được gia hạn 50 năm tức là chủ sở hữu được sở hữu 100 năm. Sự khác biệt là người mua nhà có quốc tịch nước ngoài sẽ tự động được cấp quyền sở hữu trong 99 năm mà không phải yêu cầu gia hạn. Điều này tạo nên một hệ thống minh bạch và kỳ vọng thu hút nhiều hơn sự quan tâm của nhà đầu tư quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *