Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra nhiều thiếu sót trong quy hoạch tại Cần Giờ

[ad_1]

Cụ thể, từ năm 2012 – 2016, UBND TP.HCM và UBND huyện Cần Giờ không bố trí vốn cho quy hoạch xây dựng; năm 2017 có bố trí vốn nhưng giá trị giải ngân thấp (đạt 37% kế hoạch vốn trong năm).

Thời gian lập, thẩm định và phê duyệt đồ án còn chậm, chưa đảm bảo theo quy định; đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Cần Giờ có một số ô đất có mục đích sử dụng đất chưa phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của TP.HCM được phê duyệt tại Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 6/1/2010.

Một số đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 trong số ô đất có mục đích sử dụng đất và chỉ tiêu tầng cao công trình không phù hợp với đồ án quy hoạch chung của huyện đã được phê duyệt.

Một số đồ án có nội dung thuyết minh và bản vẽ thể hiện chưa đầy đủ theo quy định; quyết định phê duyệt nhiệm vụ, quyết định phê duyệt đồ án của một số đồ án thiếu nội dung theo quy định…

Đối với việc tổ chức thực hiện và quản lý theo quy hoạch được duyệt, Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra cho thấy một số đồ án quy hoạch chưa được tổ chức lập và ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch; công tác triển khai thực hiện quy hoạch đã được triển khai nhưng còn chậm.

Công tác cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng cũng còn nhiều tồn tại như: Cấp giấy phép xây dựng công trình chưa đủ điều kiện riêng theo quy định (trừ một số khu vực có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500).

Một số giấy phép xây dựng không đúng với mẫu quy định; giấy phép không ghi màu sắc công trình, thiếu mục (điều chỉnh giấy phép), không xác định rõ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng của công trình.

Đối với công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, năng lực một số người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn có chứng chỉ hành nghề chưa phù hợp với dự án đảm nhận.

Theo Kết luận Thanh tra, qua kiểm tra 9 dự án cho thấy còn để xảy ra một số sai sót tại khâu lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và công tác nghiệm thu, thanh, quyết toán.

Với những vi phạm và sai sót nêu trên, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND huyện Cần Giờ bố trí vốn cho công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn; chỉ đạo ban quản lý đô thị rà soát các công trình hiện hữu trên địa bàn huyện không phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được duyệt để điều chỉnh cho phù hợp.

Chấn chỉnh công tác lập đồ án quy hoạch xây dựng về thành phần hồ sơ và nội dung bản vẽ; Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kiểm điểm trách nhiệm về những vi phạm, sai sót được nêu trong báo cáo kết quả thanh tra và kết luận thanh tra.

Đối với công tác cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu UBND huyện Cần Giờ phối hợp với các sở, ngành liên quan lập, ban hành phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn; lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị trên địa bàn huyện đảm bảo điều kiện riêng để cấp giấy phép xây dựng.

Chỉ đạo UBND các xã trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với đội thanh tra địa bàn của Thanh tra Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Chỉ đạo Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình Cần Giờ và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện kiện toàn bộ máy, đảm bảo đầy đủ số lượng cán bộ và năng lực phù hợp với các công việc đảm nhận.

Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng; nghiệm thu, thanh, quyết toán công trình xây dựng theo đúng quy định của Nhà nước.

Yêu cầu giảm trừ số tiền nghiệm thu, thanh toán sai quy định gần 307 triệu đồng; thu hồi số tiền nghiệm thu, thanh toán sai quy định trên 814 triệu đồng về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng.

Trần

[ad_2]
Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *