Nghiêm cấm thực hiện rao bán nhà ở chưa đủ điều kiện mở bán

[ad_1]

Các chủ đầu tư có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc và hoàn thành các thủ tục về bán nhà ở hình thành trong tương lai, thủ tục nghiệm thu trước khi bàn giao nhà. Nghiêm cấm thực hiện rao bán nhà ở hình thành trong tương lai chưa đủ điều kiện mở bán, trái với các quy định pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh BĐS.

Phân định phần sở hữu chung, sở hữu riêng giữa chủ đầu tư và các chủ sở hữu nhà chung cư, không để xảy ra tranh chấp, khiếu nại khi đưa chung cư vào sử dụng.

Trường hợp bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài, phải đảm bảo các thủ tục, giới hạn số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân người nước ngoài được sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBND các quận, huyện nơi có nhà chung cư có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước tại địa phương trong việc bàn giao hồ sơ nhà chung cư của chủ đầu tư cho Ban quản trị; chỉ đạo UBND phường, xã nơi có nhà chung cư trong việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư khi chủ đầu tư đã tổ chức Hội nghị nhà chung cư nhưng không đủ số lượng người tham gia hoặc chủ đầu tư không tổ chức Hội nghị nhà chung cư khi đã đủ điều kiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD, Thông tư số 28/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý Nhà nước về nhà chung cư; kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư tổ chức Hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị theo Quy chế; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, xử lý, giải quyết kịp thời những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn, phối hợp với Sở Xây dựng giải quyết những trường hợp phức tạp kéo dài; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND thành phố xin ý kiến chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung trong trường hợp chủ đầu tư không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ, không đúng hạn kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Tiến hành kiểm tra, xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh BĐS, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

[ad_2]
Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *