Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/bestland/domains/bestland.vn/public_html/blog/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

Năng suất lao động ngành bất động sản Việt Nam cao hơn cả Hàn Quốc

[ad_1]

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) với sự hỗ trợ của Viện Konrad – Adenauer Stiftung (KAS), sáng 26/9, đã tổ chức Chương trình Đối thoại Chính sách “Tăng năng suất lao động cho Việt Nam”, tại Hà Nội.

</p> <p>Theo PGS.TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VERP), tốc độ tăng trưởng bình quân năng suất lao động giai đoạn 2012-2017 đạt 5,3% một năm. Cao nhất vào năm 2015 với tốc độ 6,49%.</p> <p>Mặc dù duy trì được tốc độ tăng trưởng tương đối cao, nhưng năng suất lao động của Việt Nam vẫn ở mức thấp khi so sánh với năng suất lao động bình quân của các nhóm quốc gia phân chia theo thu nhập.</p> <p>Năm 2017, năng suất lao động của Việt Nam gấp 2 lần năng suất lao động trung bình của nhóm nước thu nhập thấp, bằng hơn 50% nhóm nước thu nhập trung bình thấp và bằng 18,3% nhóm các nước thu nhập trung bình cao.</p> <p>Xét theo nhóm ngành, trong giai đoạn 2008 – 2016, các ngành kinh tế vẫn duy trì năng suất lao động ở mức cao là ngành khai khoáng, sản xuất và phân phối điện, khí, nước nóng, hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm, hoạt động kinh doanh bất động sản.</p> <p>Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có năng suất lao động chưa cao. Còn ngành nông lâm và thủy sản vẫn nằm trong số các ngành có mức năng suất lao động thấp nhất nền kinh tế.</p> <p>Nếu đem so sánh năng suất lao động của từng ngành với các nước trong khu vực Đông Bắc Á và ASEAN thì năm 2015, ba nhóm ngành công nghiệp, chế biến chế tạo; Xây dựng; Vận tải và kho bãi có năng suất lao động thấp nhất, xếp sau cả Campuchia.</p> <p>Năng suất lao động ở nhóm ngành Nông nghiệp; Bán buôn bán lẻ, điện nước, khí đốt chỉ cao hơn Campuchia và thấp nhất các nhóm nước còn lại.</p> <p>Điểm sáng duy nhất là Việt Nam có năng suất lao động cao hơn cả Hàn Quốc, Malaysia, Campuchia ở ba nhóm ngành gồm: Bất động sản và dịch vụ văn phòng; Khai mỏ và khai khoáng; Dịch vụ cộng đồng xã hội, cá nhân.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_42069e90-c173-11e8-941d-0bfac920d14b" w="650" h="384" alt="Năng suất lao động ngành bất động sản Việt Nam cao hơn cả Hàn Quốc - Ảnh 1." title="Năng suất lao động ngành bất động sản Việt Nam cao hơn cả Hàn Quốc - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="42069e90-c173-11e8-941d-0bfac920d14b" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://cafefcdn.com/2018/9/26/photo-1-1537956141162816683314.png" width="" height="" data-lazy-src="https://bestland.vn/wp-content/uploads/2018/09/Năng-suất-lao-động-ngành-bất-động-sản-Việt-Nam-cao-hơn-cả-Hàn-Quốc.png"/><noscript><img src="https://bestland.vn/wp-content/uploads/2018/09/Năng-suất-lao-động-ngành-bất-động-sản-Việt-Nam-cao-hơn-cả-Hàn-Quốc.png" id="img_42069e90-c173-11e8-941d-0bfac920d14b" w="650" h="384" alt="Năng suất lao động ngành bất động sản Việt Nam cao hơn cả Hàn Quốc - Ảnh 1." title="Năng suất lao động ngành bất động sản Việt Nam cao hơn cả Hàn Quốc - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="42069e90-c173-11e8-941d-0bfac920d14b" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://cafefcdn.com/2018/9/26/photo-1-1537956141162816683314.png" width="" height=""/></noscript></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Năng suất lao động ở từng ngành so sánh với các nước.</p> </div> </div> <p>Theo quan điểm của PGS.TS. Nguyễn Đức Thành, hiệu ứng dịch chuyển vẫn có đóng góp lớn vào tăng trường năng suất lao động với hiệu ứng nội ngành. Hiệu ứng tương tác làm giảm tăng trưởng năng suất không nằm ngoài quy luật, vì việc dịch chuyển lao động nhanh từ ngành có năng suất lao động thấp lên cao làm giảm năng suất ở ngành có năng suất lao động cao.</p> <p>“Nếu Việt Nam có thể mở rộng thị trường quốc tế nhanh hơn nữa cho các ngành có năng suất lao động cao thì hiệu ứng này sẽ bớt ảnh hưởng, giống như trường hợp của Trung Quốc”, PGS.TS. Nguyễn Đức Thành nêu rõ.</p> </div> [ad_2] <br /><a href="http://cafef.vn/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc-20180926170334909.chn" target="_blank" rel="noopener">Source link </a></p> </div><!-- .entry /--> <div class="share-post"> <span class="share-text">Share</span> <ul class="flat-social"> <li><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://blog.bestland.vn/?p=4733" class="social-facebook" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-facebook"></i> <span>Facebook</span></a></li> <li><a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=N%C4%83ng+su%E1%BA%A5t+lao+%C4%91%E1%BB%99ng+ng%C3%A0nh+b%E1%BA%A5t+%C4%91%E1%BB%99ng+s%E1%BA%A3n+Vi%E1%BB%87t+Nam+cao+h%C6%A1n+c%E1%BA%A3+H%C3%A0n+Qu%E1%BB%91c via %40tybestland&url=https://blog.bestland.vn/?p=4733" class="social-twitter" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-twitter"></i> <span>Twitter</span></a></li> <li><a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=https://blog.bestland.vn/?p=4733&title=N%C4%83ng+su%E1%BA%A5t+lao+%C4%91%E1%BB%99ng+ng%C3%A0nh+b%E1%BA%A5t+%C4%91%E1%BB%99ng+s%E1%BA%A3n+Vi%E1%BB%87t+Nam+cao+h%C6%A1n+c%E1%BA%A3+H%C3%A0n+Qu%E1%BB%91c" class="social-stumble" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-stumbleupon"></i> <span>Stumbleupon</span></a></li> <li><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://blog.bestland.vn/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc/&title=N%C4%83ng+su%E1%BA%A5t+lao+%C4%91%E1%BB%99ng+ng%C3%A0nh+b%E1%BA%A5t+%C4%91%E1%BB%99ng+s%E1%BA%A3n+Vi%E1%BB%87t+Nam+cao+h%C6%A1n+c%E1%BA%A3+H%C3%A0n+Qu%E1%BB%91c" class="social-linkedin" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-linkedin"></i> <span>LinkedIn</span></a></li> <li><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://blog.bestland.vn/?p=4733&description=N%C4%83ng+su%E1%BA%A5t+lao+%C4%91%E1%BB%99ng+ng%C3%A0nh+b%E1%BA%A5t+%C4%91%E1%BB%99ng+s%E1%BA%A3n+Vi%E1%BB%87t+Nam+cao+h%C6%A1n+c%E1%BA%A3+H%C3%A0n+Qu%E1%BB%91c&media=" class="social-pinterest" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-pinterest"></i> <span>Pinterest</span></a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <!-- .share-post --> <div class="clear"></div> </div><!-- .post-inner --> <script type="application/ld+json" class="tie-schema-graph">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","dateCreated":"2018-09-27T02:09:24+07:00","datePublished":"2018-09-27T02:09:24+07:00","dateModified":"2018-09-27T02:09:24+07:00","headline":"N\u0103ng su\u1ea5t lao \u0111\u1ed9ng ng\u00e0nh b\u1ea5t \u0111\u1ed9ng s\u1ea3n Vi\u1ec7t Nam cao h\u01a1n c\u1ea3 H\u00e0n Qu\u1ed1c","name":"N\u0103ng su\u1ea5t lao \u0111\u1ed9ng ng\u00e0nh b\u1ea5t \u0111\u1ed9ng s\u1ea3n Vi\u1ec7t Nam cao h\u01a1n c\u1ea3 H\u00e0n Qu\u1ed1c","keywords":[],"url":"https:\/\/blog.bestland.vn\/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc\/","description":"[ad_1] Vi\u1ec7n Nghi\u00ean c\u1ee9u Kinh t\u1ebf v\u00e0 Ch\u00ednh s\u00e1ch (VEPR) v\u1edbi s\u1ef1 h\u1ed7 tr\u1ee3 c\u1ee7a Vi\u1ec7n Konrad \u2013 Adenauer Stiftung (KAS), s\u00e1ng 26\/9, \u0111\u00e3 t\u1ed5 ch\u1ee9c Ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh \u0110\u1ed1i tho\u1ea1i Ch\u00ednh s\u00e1ch \"T\u0103ng n\u0103ng su\u1ea5t lao \u0111\u1ed9ng cho","copyrightYear":"2018","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"Blog BestLand","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/blog.bestland.vn\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/web.png"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/bestland.vn","https:\/\/twitter.com\/TyBestland","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/bestland","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCGuvgQlb26BerwF6V8s3M-g","https:\/\/www.pinterest.com\/bestlanddotvn\/","https:\/\/www.instagram.com\/bestlandvn\/"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/blog.bestland.vn\/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc\/","breadcrumb":{"@id":"#crumbs"}},"author":{"@type":"Person","name":"bestlandadmin","url":"https:\/\/blog.bestland.vn\/author\/bestlandadmin\/"},"articleSection":"Tin T\u1ee9c","articleBody":" [ad_1]\n \n Vi\u1ec7n Nghi\u00ean c\u1ee9u Kinh t\u1ebf v\u00e0 Ch\u00ednh s\u00e1ch (VEPR) v\u1edbi s\u1ef1 h\u1ed7 tr\u1ee3 c\u1ee7a Vi\u1ec7n Konrad \u2013 Adenauer Stiftung (KAS), s\u00e1ng 26\/9, \u0111\u00e3 t\u1ed5 ch\u1ee9c Ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh \u0110\u1ed1i tho\u1ea1i Ch\u00ednh s\u00e1ch \"T\u0103ng n\u0103ng su\u1ea5t lao \u0111\u1ed9ng cho Vi\u1ec7t Nam\", t\u1ea1i H\u00e0 N\u1ed9i.Theo PGS.TS Nguy\u1ec5n \u0110\u1ee9c Th\u00e0nh, Vi\u1ec7n tr\u01b0\u1edfng Vi\u1ec7n nghi\u00ean c\u1ee9u Kinh t\u1ebf v\u00e0 Ch\u00ednh s\u00e1ch (VERP), t\u1ed1c \u0111\u1ed9 t\u0103ng tr\u01b0\u1edfng b\u00ecnh qu\u00e2n n\u0103ng su\u1ea5t lao \u0111\u1ed9ng giai \u0111o\u1ea1n 2012-2017 \u0111\u1ea1t 5,3% m\u1ed9t n\u0103m. Cao nh\u1ea5t v\u00e0o n\u0103m 2015 v\u1edbi t\u1ed1c \u0111\u1ed9 6,49%.M\u1eb7c d\u00f9 duy tr\u00ec \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ed1c \u0111\u1ed9 t\u0103ng tr\u01b0\u1edfng t\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ed1i cao, nh\u01b0ng n\u0103ng su\u1ea5t lao \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a Vi\u1ec7t Nam v\u1eabn \u1edf m\u1ee9c th\u1ea5p khi so s\u00e1nh v\u1edbi n\u0103ng su\u1ea5t lao \u0111\u1ed9ng b\u00ecnh qu\u00e2n c\u1ee7a c\u00e1c nh\u00f3m qu\u1ed1c gia ph\u00e2n chia theo thu nh\u1eadp.N\u0103m 2017, n\u0103ng su\u1ea5t lao \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a Vi\u1ec7t Nam g\u1ea5p 2 l\u1ea7n n\u0103ng su\u1ea5t lao \u0111\u1ed9ng trung b\u00ecnh c\u1ee7a nh\u00f3m n\u01b0\u1edbc thu nh\u1eadp th\u1ea5p, b\u1eb1ng h\u01a1n 50% nh\u00f3m n\u01b0\u1edbc thu nh\u1eadp trung b\u00ecnh th\u1ea5p v\u00e0 b\u1eb1ng 18,3% nh\u00f3m c\u00e1c n\u01b0\u1edbc thu nh\u1eadp trung b\u00ecnh cao.X\u00e9t theo nh\u00f3m ng\u00e0nh, trong giai \u0111o\u1ea1n 2008 - 2016, c\u00e1c ng\u00e0nh kinh t\u1ebf v\u1eabn duy tr\u00ec n\u0103ng su\u1ea5t lao \u0111\u1ed9ng \u1edf m\u1ee9c cao l\u00e0 ng\u00e0nh khai kho\u00e1ng, s\u1ea3n xu\u1ea5t v\u00e0 ph\u00e2n ph\u1ed1i \u0111i\u1ec7n, kh\u00ed, n\u01b0\u1edbc n\u00f3ng, ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng t\u00e0i ch\u00ednh ng\u00e2n h\u00e0ng v\u00e0 b\u1ea3o hi\u1ec3m, ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng kinh doanh b\u1ea5t \u0111\u1ed9ng s\u1ea3n.Ng\u00e0nh c\u00f4ng nghi\u1ec7p ch\u1ebf bi\u1ebfn, ch\u1ebf t\u1ea1o c\u00f3 n\u0103ng su\u1ea5t lao \u0111\u1ed9ng ch\u01b0a cao. C\u00f2n ng\u00e0nh n\u00f4ng l\u00e2m v\u00e0 th\u1ee7y s\u1ea3n v\u1eabn n\u1eb1m trong s\u1ed1 c\u00e1c ng\u00e0nh c\u00f3 m\u1ee9c n\u0103ng su\u1ea5t lao \u0111\u1ed9ng th\u1ea5p nh\u1ea5t n\u1ec1n kinh t\u1ebf.N\u1ebfu \u0111em so s\u00e1nh n\u0103ng su\u1ea5t lao \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a t\u1eebng ng\u00e0nh v\u1edbi c\u00e1c n\u01b0\u1edbc trong khu v\u1ef1c \u0110\u00f4ng B\u1eafc \u00c1 v\u00e0 ASEAN th\u00ec n\u0103m 2015, ba nh\u00f3m ng\u00e0nh c\u00f4ng nghi\u1ec7p, ch\u1ebf bi\u1ebfn ch\u1ebf t\u1ea1o; X\u00e2y d\u1ef1ng; V\u1eadn t\u1ea3i v\u00e0 kho b\u00e3i c\u00f3 n\u0103ng su\u1ea5t lao \u0111\u1ed9ng th\u1ea5p nh\u1ea5t, x\u1ebfp sau c\u1ea3 Campuchia.N\u0103ng su\u1ea5t lao \u0111\u1ed9ng \u1edf nh\u00f3m ng\u00e0nh N\u00f4ng nghi\u1ec7p; B\u00e1n bu\u00f4n b\u00e1n l\u1ebb, \u0111i\u1ec7n n\u01b0\u1edbc, kh\u00ed \u0111\u1ed1t ch\u1ec9 cao h\u01a1n Campuchia v\u00e0 th\u1ea5p nh\u1ea5t c\u00e1c nh\u00f3m n\u01b0\u1edbc c\u00f2n l\u1ea1i.\u0110i\u1ec3m s\u00e1ng duy nh\u1ea5t l\u00e0 Vi\u1ec7t Nam c\u00f3 n\u0103ng su\u1ea5t lao \u0111\u1ed9ng cao h\u01a1n c\u1ea3 H\u00e0n Qu\u1ed1c, Malaysia, Campuchia \u1edf ba nh\u00f3m ng\u00e0nh g\u1ed3m: B\u1ea5t \u0111\u1ed9ng s\u1ea3n v\u00e0 d\u1ecbch v\u1ee5 v\u0103n ph\u00f2ng; Khai m\u1ecf v\u00e0 khai kho\u00e1ng; D\u1ecbch v\u1ee5 c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng x\u00e3 h\u1ed9i, c\u00e1 nh\u00e2n.N\u0103ng su\u1ea5t lao \u0111\u1ed9ng \u1edf t\u1eebng ng\u00e0nh so s\u00e1nh v\u1edbi c\u00e1c n\u01b0\u1edbc.Theo quan \u0111i\u1ec3m c\u1ee7a PGS.TS. Nguy\u1ec5n \u0110\u1ee9c Th\u00e0nh, hi\u1ec7u \u1ee9ng d\u1ecbch chuy\u1ec3n v\u1eabn c\u00f3 \u0111\u00f3ng g\u00f3p l\u1edbn v\u00e0o t\u0103ng tr\u01b0\u1eddng n\u0103ng su\u1ea5t lao \u0111\u1ed9ng v\u1edbi hi\u1ec7u \u1ee9ng n\u1ed9i ng\u00e0nh. Hi\u1ec7u \u1ee9ng t\u01b0\u01a1ng t\u00e1c l\u00e0m gi\u1ea3m t\u0103ng tr\u01b0\u1edfng n\u0103ng su\u1ea5t kh\u00f4ng n\u1eb1m ngo\u00e0i quy lu\u1eadt, v\u00ec vi\u1ec7c d\u1ecbch chuy\u1ec3n lao \u0111\u1ed9ng nhanh t\u1eeb ng\u00e0nh c\u00f3 n\u0103ng su\u1ea5t lao \u0111\u1ed9ng th\u1ea5p l\u00ean cao l\u00e0m gi\u1ea3m n\u0103ng su\u1ea5t \u1edf ng\u00e0nh c\u00f3 n\u0103ng su\u1ea5t lao \u0111\u1ed9ng cao.\"N\u1ebfu Vi\u1ec7t Nam c\u00f3 th\u1ec3 m\u1edf r\u1ed9ng th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng qu\u1ed1c t\u1ebf nhanh h\u01a1n n\u1eefa cho c\u00e1c ng\u00e0nh c\u00f3 n\u0103ng su\u1ea5t lao \u0111\u1ed9ng cao th\u00ec\u00a0hi\u1ec7u \u1ee9ng n\u00e0y s\u1ebd b\u1edbt \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng, gi\u1ed1ng nh\u01b0 tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p c\u1ee7a Trung Qu\u1ed1c\", PGS.TS. Nguy\u1ec5n \u0110\u1ee9c Th\u00e0nh n\u00eau r\u00f5.\n[ad_2]\nSource link "}</script> </article><!-- .post-listing --> <section id="related_posts"> <div class="block-head"> <h3>Related Articles</h3><div class="stripe-line"></div> </div> <div class="post-listing"> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://blog.bestland.vn/cach-dang-va-seo-tin-bat-dong-san-hieu-qua/"> <img width="310" height="165" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20310%20165'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" data-lazy-src="https://blog.bestland.vn/wp-content/uploads/2020/06/marketing-bat-dong-san-1-310x165.jpg" /><noscript><img width="310" height="165" src="https://blog.bestland.vn/wp-content/uploads/2020/06/marketing-bat-dong-san-1-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" /></noscript> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://blog.bestland.vn/cach-dang-va-seo-tin-bat-dong-san-hieu-qua/" rel="bookmark">Cách đăng và SEO tin bất động sản hiệu quả</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>Tháng Năm 15, 2021</span></p> </div> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://blog.bestland.vn/1-khu-do-thi-green-sailing-town-chua-chinh-thuc-ra-mat-nhung-da-lot-vao-tam-ngam-cua-cac-nha-dau-tu-gao-coi/"> <img width="310" height="165" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20310%20165'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="Khu đô thị Green Sailing Town" data-lazy-src="https://blog.bestland.vn/wp-content/uploads/2021/05/4-310x165.jpg" /><noscript><img width="310" height="165" src="https://blog.bestland.vn/wp-content/uploads/2021/05/4-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="Khu đô thị Green Sailing Town" /></noscript> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://blog.bestland.vn/1-khu-do-thi-green-sailing-town-chua-chinh-thuc-ra-mat-nhung-da-lot-vao-tam-ngam-cua-cac-nha-dau-tu-gao-coi/" rel="bookmark">#1 Khu đô thị Green Sailing Town chưa chính thức ra mắt nhưng đã lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư “gạo cội”.</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>Tháng Năm 8, 2021</span></p> </div> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://blog.bestland.vn/sau-dich-covid19-bat-dong-san-len-con-sot-toan-ca/"> <img width="310" height="165" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20310%20165'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="Bất động sản lên cơn sốt" data-lazy-src="https://blog.bestland.vn/wp-content/uploads/2020/02/unnamed-310x165.jpg" /><noscript><img width="310" height="165" src="https://blog.bestland.vn/wp-content/uploads/2020/02/unnamed-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="Bất động sản lên cơn sốt" /></noscript> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://blog.bestland.vn/sau-dich-covid19-bat-dong-san-len-con-sot-toan-ca/" rel="bookmark">Hậu khủng hoảng do Covid19 bất động sản lên “cơn sốt” toàn cầu</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>Tháng Tư 1, 2021</span></p> </div> <div class="clear"></div> </div> </section> <section id="check-also-box" class="post-listing check-also-right"> <a href="#" id="check-also-close"><i class="fa fa-close"></i></a> <div class="block-head"> <h3>Check Also</h3> </div> <div class="check-also-post"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://blog.bestland.vn/nhung-truong-hop-nha-o-duoc-mien-cap-giay-phep-xay-dung/"> <img width="310" height="165" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20310%20165'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" data-lazy-src="https://blog.bestland.vn/wp-content/uploads/2021/03/mien-giay-phep-xay-dung-nha-o_0711172130-310x165.jpeg" /><noscript><img width="310" height="165" src="https://blog.bestland.vn/wp-content/uploads/2021/03/mien-giay-phep-xay-dung-nha-o_0711172130-310x165.jpeg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" /></noscript> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h2 class="post-title"><a href="https://blog.bestland.vn/nhung-truong-hop-nha-o-duoc-mien-cap-giay-phep-xay-dung/" rel="bookmark">Những trường hợp nhà ở được miễn cấp giấy phép xây dựng</a></h2> <p>Bắt đầu từ ngày 1/1/2021 Luật Xây dựng sửa đổi bắt đầu có hiệu lực …</p> </div> </section> <div id="comments"> <div class="clear"></div> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc/#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3><form action="https://blog.bestland.vn/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.</span> Các trường bắt buộc được đánh dấu <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Bình luận</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Tên <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required='required' /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Trang web</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Phản hồi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='4733' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="4212dc555d" /></p><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="146"/><textarea name="ak_hp_textarea" cols="45" rows="8" maxlength="100" style="display: none !important;"></textarea></form> </div><!-- #respond --> </div><!-- #comments --> </div><!-- .content --> <aside id="sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="search-2" class="widget widget_search"><div class="widget-top"><h4> </h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"><form role="search" method="get" class="search-form" action="https://blog.bestland.vn/"> <label> <span class="screen-reader-text">Tìm kiếm cho:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Tìm kiếm …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Tìm kiếm" /> </form></div></div><!-- .widget /--> <div id="recent-posts-2" class="widget widget_recent_entries"> <div class="widget-top"><h4>Bài viết mới</h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <ul> <li> <a href="https://blog.bestland.vn/cach-dang-va-seo-tin-bat-dong-san-hieu-qua/">Cách đăng và SEO tin bất động sản hiệu quả</a> </li> <li> <a href="https://blog.bestland.vn/1-khu-do-thi-green-sailing-town-chua-chinh-thuc-ra-mat-nhung-da-lot-vao-tam-ngam-cua-cac-nha-dau-tu-gao-coi/">#1 Khu đô thị Green Sailing Town chưa chính thức ra mắt nhưng đã lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư “gạo cội”.</a> </li> <li> <a href="https://blog.bestland.vn/sau-dich-covid19-bat-dong-san-len-con-sot-toan-ca/">Hậu khủng hoảng do Covid19 bất động sản lên “cơn sốt” toàn cầu</a> </li> <li> <a href="https://blog.bestland.vn/nhung-truong-hop-nha-o-duoc-mien-cap-giay-phep-xay-dung/">Những trường hợp nhà ở được miễn cấp giấy phép xây dựng</a> </li> <li> <a href="https://blog.bestland.vn/chuyen-gia-du-doan-den-nam-2035-kinh-te-viet-nam-se-tang-truong-manh-gap-5-lan/">Chuyên gia dự đoán: Đến năm 2035 Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh gấp 5 lần</a> </li> </ul> </div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- #sidebar /--> <div class="clear"></div> </div><!-- .container /--> <footer id="theme-footer"> <div id="footer-widget-area" class="footer-3c"> <div id="footer-first" class="footer-widgets-box"> <div id="custom_html-2" class="widget_text footer-widget widget_custom_html"><div class="footer-widget-top"><h4>Liên Hệ</h4></div> <div class="footer-widget-container"><div class="textwidget custom-html-widget">Phone : <a class="rh_classic_contact_numbers" href="tel://0819096096">0819096096</a> <br>Email : <a href="mailto:lienhe@bestland.vn">lienhe@bestland.vn</a> <br>Address : 47 J5 Đường DN 13, KDC An Sương, Quận 12, TP HCM</div></div></div><!-- .widget /--> </div> <div id="footer-second" class="footer-widgets-box"> <div id="nav_menu-2" class="footer-widget widget_nav_menu"><div class="footer-widget-top"><h4>Liên Kết</h4></div> <div class="footer-widget-container"><div class="menu-menu-trang-container"><ul id="menu-menu-trang" class="menu"><li id="menu-item-7119" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-7119"><a href="https://bestland.vn/lien-he/">Liên Hệ</a></li> <li id="menu-item-7116" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-7116"><a href="https://bestland.vn/gioi-thieu/">Giới Thiệu</a></li> <li id="menu-item-7117" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-7117"><a href="https://bestland.vn/dich-vu-ki-gui-bat-dong-san/">Ký Gửi</a></li> <li id="menu-item-7118" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-7118"><a href="https://bestland.vn/hop-tac-voi-bestland/">Hợp Tác</a></li> </ul></div></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- #second .widget-area --> <div id="footer-third" class="footer-widgets-box"> <div id="widget-feedburner-2" class="footer-widget widget-feedburner"><div class="footer-widget-top"><h4>Đăng Ký</h4></div> <div class="footer-widget-container"><div class="widget-feedburner-counter"> <p>Đăng Ký Nhân Tin</p> <form action="https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" method="post" target="popupwindow" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true"> <input class="feedburner-email" type="text" name="email" value="Enter your e-mail address" onfocus="if (this.value == 'Enter your e-mail address') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value = 'Enter your e-mail address';}"> <input type="hidden" value="" name="uri"> <input type="hidden" name="loc" value="en_US"> <input class="feedburner-subscribe" type="submit" name="submit" value="Subscribe"> </form> </div> </div></div><!-- .widget /--> </div><!-- #third .widget-area --> </div><!-- #footer-widget-area --> <div class="clear"></div> </footer><!-- .Footer /--> <div class="clear"></div> <div class="footer-bottom"> <div class="container"> <div class="alignright"> Powered by <a href="https://bestland.vn">BestLand</a> | Designed by <a href="https://bestweb.com.vn/">Bestweb</a> </div> <div class="social-icons"> <a class="ttip-none" title="Rss" href="https://blog.bestland.vn/feed/" target="_blank"><i class="fa fa-rss"></i></a><a class="ttip-none" title="Facebook" href="https://www.facebook.com/bestland.vn" target="_blank"><i class="fa fa-facebook"></i></a><a class="ttip-none" title="Twitter" href="https://twitter.com/TyBestland" target="_blank"><i class="fa fa-twitter"></i></a><a class="ttip-none" title="Pinterest" href="https://www.pinterest.com/bestlanddotvn/" target="_blank"><i class="fa fa-pinterest"></i></a><a class="ttip-none" title="LinkedIn" href="https://www.linkedin.com/company/bestland" target="_blank"><i class="fa fa-linkedin"></i></a><a class="ttip-none" title="Youtube" href="https://www.youtube.com/channel/UCGuvgQlb26BerwF6V8s3M-g" target="_blank"><i class="fa fa-youtube"></i></a><a class="ttip-none" title="instagram" href="https://www.instagram.com/bestlandvn/" target="_blank"><i class="fa fa-instagram"></i></a> </div> <div class="alignleft"> © Copyright 2021, All Rights Reserved </div> <div class="clear"></div> </div><!-- .Container --> </div><!-- .Footer bottom --> </div><!-- .inner-Wrapper --> </div><!-- #Wrapper --> </div><!-- .Wrapper-outer --> <div id="topcontrol" class="fa fa-angle-up" title="Scroll To Top"></div> <div id="fb-root"></div> <div id="reading-position-indicator"></div> <script>window.lazyLoadOptions={elements_selector:"img[data-lazy-src],.rocket-lazyload,iframe[data-lazy-src]",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,callback_loaded:function(element){if(element.tagName==="IFRAME"&&element.dataset.rocketLazyload=="fitvidscompatible"){if(element.classList.contains("lazyloaded")){if(typeof window.jQuery!="undefined"){if(jQuery.fn.fitVids){jQuery(element).parent().fitVids()}}}}}};window.addEventListener('LazyLoad::Initialized',function(e){var lazyLoadInstance=e.detail.instance;if(window.MutationObserver){var observer=new MutationObserver(function(mutations){var image_count=0;var iframe_count=0;var rocketlazy_count=0;mutations.forEach(function(mutation){for(i=0;i<mutation.addedNodes.length;i++){if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName!=='function'){continue} if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName!=='function'){continue} images=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('img');is_image=mutation.addedNodes[i].tagName=="IMG";iframes=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('iframe');is_iframe=mutation.addedNodes[i].tagName=="IFRAME";rocket_lazy=mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName('rocket-lazyload');image_count+=images.length;iframe_count+=iframes.length;rocketlazy_count+=rocket_lazy.length;if(is_image){image_count+=1} if(is_iframe){iframe_count+=1}}});if(image_count>0||iframe_count>0||rocketlazy_count>0){lazyLoadInstance.update()}});var b=document.getElementsByTagName("body")[0];var config={childList:!0,subtree:!0};observer.observe(b,config)}},!1)</script><script data-no-minify="1" async src="https://blog.bestland.vn/wp-content/plugins/wp-rocket/assets/js/lazyload/16.1/lazyload.min.js"></script><script>"use strict";var wprRemoveCPCSS=function wprRemoveCPCSS(){var elem;document.querySelector('link[data-rocket-async="style"][rel="preload"]')?setTimeout(wprRemoveCPCSS,200):(elem=document.getElementById("rocket-critical-css"))&&"remove"in elem&&elem.remove()};window.addEventListener?window.addEventListener("load",wprRemoveCPCSS):window.attachEvent&&window.attachEvent("onload",wprRemoveCPCSS);</script><script src="https://blog.bestland.vn/wp-content/cache/min/1/5939a68742b74cc740113d81c5a7f867.js" data-minify="1" defer></script><noscript><link rel="stylesheet" data-no-minify="" id="wpr-usedcss-css" href="https://blog.bestland.vn/wp-content/cache/used-css/1/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc/used.min.css?ver=1632189781"></noscript></body> </html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me -->