Kiến nghị thu hồi dự án sai, nhiều sở bị đề nghị kiểm điểm

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh , vừa có Kết luận, yêu cầu xử lý các cá nhân liên quan thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Sở KHĐT, Sở TNMT Tài nguyên môi trường và UBND TP Nha Trang vì đã tham mưu sai cho UBND tỉnh kiến nghị thu hồi dự án Vườn Tài (xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang).

Theo kết luận Thanh tra, năm 2012 Công ty TNHH Phúc Hậu Tứ Hải ủy quyền cho Công ty TNHH Thương mại Quang Thanh, liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thực hiện các thủ tục pháp lý ký tên trên các giấy tờ, hồ sơ phục vụ hoạt động đầu tư, xây dựng dự án . Tuy nhiên, năm 2017 một số cơ quan chức năng kiến nghị UBND tỉnh thu hồi dự án (trong đó có cả Cơ quan CSĐT) xác định nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính để thực hiện dự án.

Từ kiến nghị của nhà đầu tư, đầu năm 2018 UBND tỉnh Khánh Hòa lập đoàn Thanh tra toàn diện hai dự án Khu dân cư sinh thái Vười Tài và Trung tâm Thương mại – Khu nhà ở liền kề. Theo Kết luận số 12681/KL-UBND chỉ ra hàng loạt sai phạm từ các cơ quan như Văn phòng UBND tỉnh, Sở KHĐT, Sở Tài nguyên & Môi trường; UBND TP Nha Trang, đã tham mưu không thống nhất, chưa chặt chẽ chứng cứ pháp lý…

Sau kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án; hủy nhiều văn bản tham mưu sai; đồng thời yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan đến các khuyết điểm tồn tại nêu trên, căn cứ nội dung Kết luận thanh tra, tổ chức kiểm điểm xử lý theo thẩm quyền đối với cá nhân, tổ chức có liên quan, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 30-12-2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *