Đang có gần 1.000ha đất công bị lấn chiếm và tranh chấp ở Đồng Nai

[ad_1]

Phần lớn đất công ở Đồng Nai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường, đơn vị quốc phòng bàn giao lại do UBND xã, phường quản lý. Tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất công là do chính quyền địa phương quản lý không chặt.

Công tác rà soát, kê khai, cắm mốc, bàn giao đất cho cấp xã còn bất cập, chưa kịp thời. Có những diện tích đất công khi giao cho chính quyền địa phương đã bị người dân lấn chiếm, xây nhà ở và các công trình khác từ trước.

Theo đơn vị này, Huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom là 3 địa phương có diện tích đất công bị lấn chiếm, tranh chấp nhiều nhất. Hiện tại, việc thu hồi đất công bị lấn chiếm, tranh chấp rất khó khăn, do đa số những diện tích đất này đã được người dân xây nhà ở và các công trình khác.

Theo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, đơn vị này đang quản lý hơn 600ha đất công. Tuy nhiên, diện tích khai thác được chỉ khoảng 70ha, số này trung tâm đang cho mượn, thuê ngắn hạn. Số còn lại là đất thuộc các mỏ đá sau khai thác và đất bị lấn chiếm, tranh chấp, chưa sử dụng được.

Để quản lý khai thác quỹ đất công, tạo nguồn vốn đầu tư, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các huyện thị rà soát, lên phương án sử dụng đất công. Sắp tới, với những diện tích đất công sạch, Đồng Nai sẽ đưa ra đấu thầu.

Với đất nông, lâm trường đang cho người dân thuê, khoán ngành chức năng tiến hành kiểm tra, xem xét cho thuê tiếp hoặc thu hồi giao lại cho các nông, lâm trường quản lý. Đồng Nai cũng đẩy nhanh việc cắm mốc, cấp giấy để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, tạo thuận lợi cho việc quản lý đất công.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế

[ad_2]
Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *