35.000 chỗ ở cho công nhân tại TP HCM

[ad_1]

Hiện nay, TP có 15 dự án nhà lưu trú công nhân đang triển khai với diện tích đất là 47 ha, diện tích sàn xây dựng khoảng 860.000 m2, dự kiến đáp ứng 90.000 chỗ lưu trú cho công nhân. Từ nay đến năm 2020, TP cố gắng hoàn thành 9 dự án với diện tích đất 23,3 ha, diện tích sàn xây dựng là 285.000 m2 và đáp ứng 35.000 chỗ lưu trú cho công nhân.

Theo thống kê của UBND TP, trên địa bàn TP có 3 KCX và 14 KCN tập trung với hơn 1.570 doanh nghiệp và có khoảng 376.600 công nhân đang làm việc. Trong đó có 70% công nhân ở địa phương khác đến TP có nhu cầu về chỗ ở, tương ứng 263.620 chỗ ở. 

Các doanh nghiệp đã xây dựng và đáp ứng được 39.370 chỗ ở cho công nhân; số còn lại ở tại các khu nhà trọ, phòng trọ. Dự báo đến năm 2020, TP có khoảng 400.000 công nhân. Số công nhân có nhu cầu về chỗ ở là 70%, tương ứng với 280.000 chỗ; trong khi quỹ nhà ở cho công nhân lũy kế đến cuối năm 2017 đáp ứng khoảng 40.000 chỗ.

Theo N.Phan

Người lao động

[ad_2]
Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *